Ulyanyky Lake

 • Rezerwuj łowisko

 • Mapa łowiska

 • Opis łowiska

  Charakterystyka zbiornika

  Zbiornik położony jest w obwodzie kijowskim, 620km od granicy z Polską (700km od Lublina). Jest to naturalne jezioro. Każde stanowisko jest bardzo dobrze przygotowane do wędkowania i duże pod względem bivaku. Łowienie odbywa się z pomostów, na których nie wolno rozbijać namiotów.

  Rybostan

  Głębokość zbiornika

  Prezentacja zbiornika

 • Rezerwacja i Płatność

  Zasady Rezerwacji i Płatności

  1. Rezerwację należy składać poprzez formularz dostępny na stronie, pod adresem: http://www.rezerwujlowisko.pl/rezerwacje.html podając wszystkie niezbędne dane w formularzu.
  2. Po potwierdzeniu rezerwacji przez operatora, w ciągu 7dni należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości pobytu na konto wskazane w emailu. Nie spełnienie tego warunku skutkuje anulowaniem rezerwacji.
  3. Cały koszt pobytu musi zostać opłacona na 2 miesiące przed przyjazdem. Data płatności zostanie podana na  potwierdzeniu rezerwacji. Jeśli do wyjazdu jest krócej niż 2 miesiące to 50% całej kwoty należy wpłacić 7dni po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji i resztę kwoty na miesiąc przed rozpoczęciem zasiadki. Nie spełnienie tego warunku skutkuje anulowaniem rezerwacji.
  4. Jeżeli od potwierdzenia rezerwacji przez operatora do terminu wyjazdu jest krócej niż 30 dni, cały koszt pobytu należy opłacić w ciągu 3 dni roboczych. Nie spełnienie tego warunku skutkuje anulowaniem rezerwacji.
  5. W przypadku rezygnacj na więcej niż 2 miesiące przed przyjazdem, zaliczka zostaje zwrócona z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 25% wpłaconej kwoty.
  6. Terminy rezerwacji są zbywalne.
 • Regulamin łowiska

  1. Wędkowanie w zbiorniku jest dozwolone tylko za uprzednią zgodą administracji.
  2. Po przybyciu na łowisko wędkujący jest zobowiązany poinformować obsługę łowiska o : liczbie samochodów, liczbie osób, liczbie stanowisk na jakich będzie wędkował oraz opłaceniu odpowiednich opłat według cennika,  pozostawiając dokument potwierdzający tożsamość użytkownika.
  3. Każdy wędkarz jest zobowiązany podpisać pismo o zapoznaniu się z regulaminem łowiska
  4. Każdy wędkarz jest zobowiązany do przestrzegania czystości stanowiska na którym prowadzi lub już zakończył wędkowanie.
  5. W przypadku uszkodzenia mienia na terenie zbiornika, użytkownik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód.
  6. Wędkowanie jest dozwolone tylko w specjalnie wyznaczonych do tego pomostach. Na pomost przypadają maksymalnie  4 wędki. Na pomoście może przebywać maksymalnie 2 wędkarzy.
  7. Wędkowanie odbywa się na zasadzie "złów i wypuść ".
  8. Można korzystać tylko i jedynie z żyłek mono i bezpiecznych zestawów karpiowych uzbrojonych w jeden haczyk. Nakaz używania żyłek MONO i leadcorów.
  9. Administracja zbiornika ma prawo sprawdzić liczbę haków, rodzaj używanego sprzętu i skontrolować auto przed wyjazdem.
  10. Wędkujący musi podsiadać dobrej jakości kołyskę.
  11. Złowione ryby muszą wrócić do wody w czasie nie dłuższym niż 5min.
  12. Każda ryba przed wypuszczeniem powinna zostać odkażona środkiem antyspetycznym
  13. Przenoszenie ryb w celu wypuszczenia musi odbywać się w macie bądź specjalnie do tego przeznaczonych workach.
  14. Na stanowisku dopuszczone jest rozbijanie namiotów jak i parasoli. Zabrania się stawiania namiotów na pomostach
  15. Przyjazd i wyjazd jest dozwolony w ciągu dnia. Doba na łowisku zaczyna się o godzinie. 12.00 i kończy 12.00 następnego dnia.
  16. Wejście gości i odwiedzających wędkarzy dozwolone tylko za zgodą administracji zbiornika.
  17. Po wypakowaniu się samochody muszą być odstawione na miejsca parkingowe.
  18. Po zakończeniu wędkowania stanowisko musi pozostać czyste a worki ze śmieciami starannie ułożone w wyznaczonym miejscu..

  UWAGA !!! Zabronione jest:

  1. Rozpoczęcie wędkowania bez stosownych zezwoleń
  2. Połów ryb metodami innymi niż gruntowe
  3. Przechowywanie ryb w workach karpiowych
  4. Używanie mat karpiowych (dopuszczalne są one tylko do przenoszenia ryb i wypuszczania- trzeba mieć kołyskę)
  5. Rozbijanie namiotów na pomostach
  6. Stosowania elementów niebezpiecznych dla życia i zdrowia ryby, w tym elementów łącznikowych, krętlików i innych uniemożliwiających swobodne uwolnienie się ryby z zestawu w przypadku jej utraty.
  7. Stosowania środków, które mogą sparaliżować ryby lub je uszkodzić w tym różnego rodzaju sprężyn
  8. Przenoszenie ryb na dłoniach, oraz fotografowanie na stojąco
  9. Opuszczania stanowiska w nocy (tylko w nagłych wypadkach).
  10. Poruszanie samochodem po terenie zbiornika w godzinach 19.00-8.00 następnego dnia (w nocy).
  11. Hałasowania, krzyków, oraz słuchania głośnej muzyki.
  12. Picie alkoholu w dużych ilościach.
  13. Rzucanie niedopałków na terenie łowiska.
  14. Wejście na inne stanowisko bez zgody wędkarza przebywającego na nim.
  15. Rozpalania grilla w innym miejscu niż do tego przeznaczone (wcześniej należy powiadomić administracje). Można korzystać tylko z grillów łowiska.
  16. Pływanie.
  17. Kąpiel w zbiorniku
  18. Rozniecania ognia na wolnej przestrzeni.
  19. Świcenia mocnym światłem na wodę

  KARY

  1. Za nieostrożne obchodzenie się z rybami, w tym spowodowanie jej śmierci lub trwałego uszkodzenia - grzywna w wysokości 300 hrywien za 1 kg.
  2. Odmówienie posprzątania stanowiska po zakończeniu wędkowania - 200 hrywien.
  3. Administracja ma prawo usunąć ze zbiornika osobę która łamie w jaki kolwiek sposób regulamin bez zwrotu niewykorzystanego czasu i środków na zbiorniku.
  4. Za umyślne naruszenia obowiązujących przepisów, administracja zbiornika zastrzega sobie prawo do postawienia zakazu wstępu na łowisko.
 • Ogólna charakterystyka

  Nazwa jeziora Ulyanyky Lake
  Rezerwacje On-Line Tak - na zapytanie
  Otwarte  kwiecień - grudzień
  Lokalizacja Obwód kijowski, Ulyanyky, Ukraina
  Obszar 22 ha
  Charakterystyka dna glina, piasek, muł
  Rodślinność wodna występuje nielicznie
  Głębokość ?????
  Populacja ryb duża populacja karpia i amura - rekord wody 29,900kg
  Max ilość wędkarzy 32
  Ilość stanowisk 18
  Dostęp do stanowisk tak
  Ilość wędzisk max 4 na pomoście
  Haki rozmiar / rodzaj brak obostrzeń
  Żyłki / plecionki tylko żyłki
  Ledcory konieczne używanie
  Ochrona karpia mata, środek dezynfekujący, podbierak
  Kulki / rodzaj nęcenia brak obostrzeń
  Łódki / pontony całkowity zakaz
  Łódki zanętowe całkowity zakaz
  Restrykcje odnośnie pływania całkowity zakaz
  Przyjazd - wyjazd 12.00 - 12.00
  Energia TAK w recepcji
  Wi-Fi brak
  Zaplecze sanitarne prysznic, toaleta
  Zwierzęta Tak, w obrębie stanowiska
  Sklep tak
  Letni domek 2 domki
  Cennik:  
  Wędkarz 60€ /doba / pomost / 4 wędki / max 2 wędkarzy
  Osoba towarzysząca brak opłat
  Usługi dodatkowe prysznic, catering, kulki itd. do uzgodnienia na miejscu
Lokalizacja Obwód kijowski, Ulyanyky, Ukraina
Obszar 22 ha
Rekord jeziora 29,900kg
Ocena Gości  
Dodaj komentarz
Script logo