Szmaragdowy Staw

 • Rezerwuj łowisko

 • Mapa łowiska

 • Ogólna charakterystyka

  Nazwa jeziora Szmaragdowy Staw
  Rezerwacja on-line TAK - na zapytanie
  Otwarte  od kwietnia do końca listopada
  Lokalizacja Chrząstawa Wielka, Śląskie
  Obszar 6,5 ha
  Charakterystyka dna Twarde, nieliczne miękkie place
  Rodślinność wodna w niedużej ilości
  Głębokość 4-7m
  Populacja ryb duża, między 10-16kg rekord 18,90kg
  Ilość stanowisk 10
  Dostęp do stanowisk do każdego samochodem: 2,7,8,10 auto może zostać na stanowisku; 1,3,4,5,6,9 - auto wraca na parking
  Ilość wędzisk 3
  Haki rozmiar / rodzaj preferowane bezzadziorowe
  Żyłki / plecionki żyłki
  Ledcory brak obostrzeń
  Ochrona karpia mata, podbierak środek dezynfekujący
  Kulki / rodzaj nęcenia zakaz nęcenia surowymi ziarnami
  Łódki / pontony TAK
  Łódki zanętowe TAK
  Restrukcje odnośnie pływania brak obostrzeń
  Przyjazd - wyjazd doba od 15-14
  Energia NIE
  WI-FI NIE
  Zwierzęta w obrębie stanowiska
  Sklep 1km
  Cennik:  
  Wędkarz 30zł/ doba 3 wędki członek PFWK
  50zł/ doba 3 wędki niezrzeszony
  Osoba towarzysząca 5z/ doba
  Usługi dodatkowe Brak
 • Regulamin łowiska

  1. Łowisko Szmaragdowy Staw jest łowiskiem uznającym zasadę „No Kill” oraz „Złów i Wypuść” i tylko na takich zasadach dozwolone jest wędkowanie na tym zbiorniku. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb!
  2. Wędkowanie na łowisku Szmaragdowy Staw dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniu go, oraz opłaceniu zezwolenia na wędkowanie i połów ryb.
  3. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia korzystającego z łowiska od jego przestrzegania.
  4. Łowisko czynne jest w okresie od 1 kwietnia do 31 listopada lub pierwszego lodu.
  5. Przyjazd na łowisko nastąpić może tyko i wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji stanowiska. Rezerwacja odbywa się za pośrednictwem formularza rezerwacji dostępnego na stronie łowiska 
  6. Wykupione zezwolenie umożliwia łowienie na 3 wędki.
  7. Zezwolenie na wędkowanie ważne jest tylko z dowodem wpłaty oraz dowodem osobistym, legitymacją członkowską (dotyczy członka PFWK) lub innym dokumentem na podstawie, którego można stwierdzić tożsamość osoby rezerwującej stanowisko.
  8. O ewentualnej rezygnacji z wędkowania w zarezerwowanym terminie należy powiadomić opiekuna łowiska z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem.
  9. W przypadku gdy rezerwujący stanowisko nie stawi się na łowisku w zarezerwowanym przez siebie terminie i nie poinformuje wcześniej o rezygnacji z wędkowania w wyznaczonym terminie, wówczas opłata za wędkowanie nie będzie zwracana.
  10. Doba za łowienie liczona jest od godziny 15.00 do godziny 14.00 następnego dnia. Do tego czasu należy posprzątać swoje stanowisko i opuścić łowisko.
  11. Wjazd na łowisko możliwy jest w godzinach od 15:00 do 21 (Wjazd w innych godzinach możliwy jest jedynie po ustaleniu z opiekunem łowiska!)
  12. Na terenie łowiska mogą tylko przebywać osoby posiadające zezwolenie na wędkowanie oraz osoby towarzyszące, które uiściły opłatę zgodną z aktualnym cennikiem.
  13. Łowienie dozwolone jest przez całą dobę i tylko w obrębie zarezerwowanego stanowiska, maksymalnie na 3 wędki , stosując wyłącznie metodę włosową.
  14. Zmiana miejsca wędkowania możliwa jest wyłącznie w porozumieniu z opiekunem łowiska pod warunkiem, że istnieje wystarczająca ilość wolnych stanowisk.
  15. Mapka wyznaczonych stanowisk karpiowych znajduje się na stronie internetowej łowiska.
  16. Wykupując zezwolenie na wędkowanie wyraża się zgodę na ewentualne dokonanie przez właściciela oraz opiekunów łowiska, kontroli środka transportu i rzeczy osobistych.
  17. Dopuszcza się zanęcanie, sondowanie i wywożenie zestawów środkami pływającymi.
  18. Osoby poruszające się po akwenie środkami pływającymi obligatoryjnie muszą używać kapoków lub kamizelek asekuracyjnych.
  19. Obowiązkiem jest posiadanie i używanie podbieraka o rozstawie ramion minimum 90 cm oraz maty karpiowej (minimalny rozmiar 60cm na 100 cm) i specjalistycznych worków karpiowych. Złowione ryby należy wypiąć z haka na macie karpiowej lub w podbieraku w wodzie.
  20. Dozwolone jest użycie maksymalnie 3 „markerów” na stanowisko.
  21. Każdy wędkarz zobowiązany jest do posiadania i stosowania preparatu dezynfekującego, odkażając rany ryb po ukłuciach haczyka oraz wszelkiego rodzaju urazy, otarcia na ciele złowionej ryby.
  22. W przypadku złowienia ryby okaleczonej (np. z mocno rozerwanym pyskiem) bądź chorej, rybę należy pozostawić w worku karpiowym, a fakt ten zgłosić opiekunowi łowiska zaraz po połowie.
  23. Nie dopuszcza się przetrzymywania ryb w workach karpiowych.
  24. Wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody. Należy obchodzić się z nimi w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo, należy polewać je wodą. Złowione okazy można zważyć i wykonać sesję zdjęciową, która nie może trwać dłużej niż 5 minut. Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą. Zabrania się stania z rybami podczas sesji!
  25. UWAGA! W przypadku ryb ważących powyżej 18 kg przed wypuszczeniem obowiązuje natychmiastowe powiadomienie opiekuna łowiska!
  26. Wędkarze, łowiący na łowisku Szmaragdowy Staw, akceptując regulamin godzą się na udostępnienie i publikację zdjęć łowców i złowionych ryb w pierwszej kolejności opiekunowi łowiska w celu reklamy łowiska.
  27. Dopuszcza się możliwość rozbijania namiotów w obrębie stanowiska. Namioty należy rozstawiać w sposób umożliwiający przejazd samochodem innym łowiącym oraz służbom ratunkowym.
  28. Celem zachowania ładu i porządku na łowisku wędkarz zobowiązany jest wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie przed i po zakończeniu wędkowania Worki ze śmieciami należy zabrać ze sobą.
  29. W przypadku zabrania na łowisko psa należy posprzątać wszelkie odchody. Zabrania się puszczania psów luzem.
  30. Właściciel oraz PFWK nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.
  31. W przypadku zauważenia łamania regulaminu fakt ten należy zgłosić opiekunowi łowiska.
  32. Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami losowymi zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku Szmaragdowy Staw.
  33. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba która wykupiła zezwolenie na wędkowanie.
  34. Osoby nieletnie mogą przebywać na łowisku tylko z pełnoletnim opiekunem
  35. Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie się niezgodne z regulaminem, powoduje natychmiastowe usunięcie z łowiska, unieważnienie zezwolenia bez zwrotu kosztów, a także odmówienie sprzedaży zezwolenia w przyszłości. Wszelkie przypadki kłusownictwa, kradzieży stanowią czyny niezgodne z prawem i będą zgłaszane służbom porządkowym i organom ścigania oraz surowo karane
  36. Korzystający z łowiska odpowiada finansowo za wszelkie wyrządzone szkody w przyrodzie oraz mieniu właściciela łowiska.
  37. Właściciel łowiska ma prawo zamknąć akwen na czas zawodów wędkarskich, zarybiania, ewentualnego leczenia ryb lub z innych powodów, powiadamiając o tym na stronie internetowej łowiska. Nie jest zwracana żadna rekompensata chyba, że dokonana została wpłata za rezerwację stanowiska wtedy nastąpi jej zwrot.
  38. PFWK zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w każdym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian PFWK każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego regulaminu na swojej stronie internetowej.
  39. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

  Na łowisku kategorycznie zabrania się:

  • kradzieży ryb
  • zaśmiecania terenu łowiska oraz parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi
  • samowolnego wycinania roślin, łamania drzew i krzewów, rozpalania ognisk
  • kąpieli w łowisku, wchodzenia do wody w nocy (w dzień tylko do wysokości kolan)
  • głośnego zachowywania się oraz nadużywania alkoholu
  • nęcenia surowym ziarnem oraz używania nieświeżych przynęt i zanęt
  • układania złowionych ryb na piasku i trawie oraz brania ryb pod skrzela i robienia zdjęć z rybami na stojąco
  • łowienia ryb ze sprzętu pływającego oraz pozostawiania w wodzie tzw. Markerów
  • płukania w łowisku naczyń i wylewania do niego nieczystości lub niezużytych napojów
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC- używania plecionek jako linek głównych

   

 • Opis łowiska

  Charakterystyka zbiornika

  Ta niewielka i niezwykle urokliwa woda znajduje się w miejscowości Chrząstawa Wielka niedaleko Wrocławia. Przez ponad 20 lat zbiornikiem opiekowała się pobliska piaskownia dbając o regularne zarybienia oraz utrzymywanie porządku na terenie łowiska. Szmaragdowy Staw jest w rękach PFWK od 2014r. Duża ilość naturalnego pożywienia sprawia, iż ryby w Szmaragdowym Stawie są bardzo silne i waleczne. Nawet najmniejsze sztuki potrafią sprawić wiele radości podczas holu. Karpie notują też znaczne przyrosty. Łowisko jest ogrodzone, co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo i komfort. To jedyne łowisko w kraju, na którym cena za łowienie uzależniona jest od ilości członków stowarzyszenia. Zasady są proste - Im większa liczba stowarzyszonych, tym tańsze wędkowanie. Naszym celem jest to, aby liczba osób zrzeszonych w PFWK przekroczyła 1000 osób, a łowienie dla członków było całkowicie bezpłatne.

  Rybostan

  Rybostan łowiska jest bardzo urozmaicony. Pierwsze zarybienia odbywały się już w czasie eksploatacji kruszcu, czyli od ponad 20 lat, aż do jesieni ubiegłego roku.
  Z naszych informacji, potwierdzonych przez zaprzyjaźnionych karpiarzy łowiących na tej wodzie w ubiegłych latach wynika, iż największy złowiony karp ważył 18 kg, a w roku 2013 łowiono egzemplarze ważące 15 kg. Sporo jest ryb w przedziale 10-13kg. Największy załapany okaz ważył 18,60kg i złapany został w 2015r W 2014 roku staw został zarybiony rybami w przedziale 10-16 kg w ilości ponad 50 sztuk.

  Głębokość zbiornika

  Dno jest twarde i nie brakuje na nim ciekawych miejsc, takich jak niewielkie górki, na których warto położyć swoje zestawy. Głębokość waha się od 5 do nawet 8 metrów.

 • Rezerwacja i Płatność

  Zasady Rezerwacji

  Zasady Płatności

Dodaj komentarz
Script logo