Rybieniec

 • Rezerwuj łowisko

 • Mapa łowiska

 • Ogólna charakterystyka

  Nazwa jeziora Rybieniec
  Rezerwacje On-line TAK
  Otwarte  od styczni do grudnia
  Lokalizacja Wielkopolskie, Rybno Wielkie
  Obszar 19 ha
  Charakterystyka dna piaszczyste, lekko muliste
  Roślinność wodna trzcina w pasie przybrzeżnym, oraz denna w zatokach w niewielkiej ilości
  Głębokość 2-4m
  Populacja ryb Duża, rekord wody 22,50kg
  Ilość stanowisk 8
  Dostęp do stanowisk TAK
  Ilość wędzisk max 3
  Haki rozmiar / rodzaj brak obostrzeń
  Żyłki / plecionki brak obostrzeń
  Ledcory przypon strzałowy - obowiązkowy
  Ochrona karpia Mata, podbierak, środek antyseptyczny
  Kulki / rodzaj nęcenia wskazane punktow
  Łódki / pontony TAK, możliwe wynajęcie 10zł/doba
  Łódki zanętowe TAK
  Restrukcje odnośnie pływania BRAK - należy wpływać w strefach należących do stanowisk
  Przyjazd - wyjazd przyjazd - 12.00, wyjazd - 12.00
  Energia BRAK
  Wifi BRAK
  Zaplecze sanitarne TAK, toalety,
  Zwierzęta TAK w obrębie stanowiska
  Sklep 2km
  Domek letni TAK
  Cennik:  
  Wędkarz 70zł/ doba 3 wędki
  Osoba towarzysząca 50zł/doba
  Usługi dodatkowe wynajęcie łodzi: 10zł/doba
 • Regulamin łowiska

  Łowienie ryb możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

  Opłaty w 2017 roku.

  • Zezwolenie na połów ryb ( 3 wędki z brzegu) – 70 zł całodobowe od poniedziałku do piątku
  • Zezwolenie weekendowe od piątku godzina 12.00 do niedzieli godzina 15.00 - 150 zł( dotyczy tylko połowu karpia metodą gruntową upoważnia do korzystania z środków pływających w celu wywozu zanęty i przynęty).
  • Doba rozpoczyna się o godzinie 12.00 a kończy o godzinie 12.00 dnia następnego.
  • Wypożyczenie łodzi - 10 zł
  • wypożyczenie maty - 20 zł + kaucja 150 zł
  • dopłata do osoby towarzyszącej - 45 zł
  • opłata za sprzątanie stanowiska - 20 zł

  Wyposażenie obowiązkowe dla osób łowiących karpie metodą gruntową.

  • obowiązuje zasada "złów i wypuść" - dotyczy wszystkich gatunków ryb
  • do połowu karpi używamy wędzisk karpiowych dwu lub trzy składowych o krzywej ugięcie minimum 2,5lbs ( zakaz połowu gruntowego na wędziska teleskopowe )
  • wprowadza się całkowity zakaz połowu metodą spławikową i feederową.
  • mata do odhaczania ryb tylko typu "kołyska" lub "łódka" (o bokach minimum 20cm)
  • podbierak o rozstawie ramion minimum 80 cm.
  • łowiąc metodą wywózki konieczność stosowania przyponu strzałowego z materiału mono o średnicy minimum 0,50mm.
  • żyłka główna o średnicy minimum 0,30mm lub plecionka o wytrzymałości minimum 10kg.
  • zestawy powinny być tak skonstruowane, aby w przypadku zerwania zestawu ryba miała możliwość uwolnienia się z ciężarka.
  • zakaz przetrzymywania ryb w workach i siatkach, złowione ryby należy zważyć i sfotografować natychmiast po złowieniu. Zasada ta nie dotyczy połowu podczas zawodów wędkarskich lub po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu tego z właścicielem łowiska. W takiej sytuacji telefon do właściciela jest całodobowy można dzwonić 24h/dobę.
  • zakaz rozstawiania namiotów z podłogą.

  Zezwolenie na połów ryb ( spining z łodzi obowiązuje zasada "złów i wypuść" ) – 70 zł/dzień od świtu do zmierzchu

  • wypożyczenie łodzi - dopłata 10 zł

  Wyposażenie obowiązkowe:

  • plecionka na kołowrotku minimum 10kg wytrzymałości, nie stosujemy żyłek przy spiningowaniu.
  • przypon stalowy długość minimum 30cm wytrzymałość minimum 10kg.
  • wszystkie haczyki bezzadziorowe.
  • mata do odhaczania ryb.
  • przyrządy do odhaczania ryb, rozwierak i szczypce minimum 20cm
  • zakaz używania chwytaków szczypcowych do podbierania ryb

  Zasady połowu na łowisku :

  1. Zbiornik dopuszczony jest do użytkowania tylko dla posiadaczy ważnego zezwolenia na połów wraz z aktualną kartą wędkarską. Sprzedaż zezwoleń prowadzi dzierżawca/opiekun łowiska z siedzibą w Skokach przy ulicy Sienkiewicza 17, jak również wybrane sklepy wędkarskie. Zakup zezwolenia, jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości i przestrzegania przedstawionych poniżej zasad korzystania z łowiska. Na łowisku mogą przebywać tylko osoby posiadające wykupione zezwolenie. Zezwolenie należy posiadać przy sobie podczas połowu i przebywaniu na łowisku, okazywać na żądanie Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Policji, Dzierżawcy wody i osobom upoważnionym przez dzierżawcę legitymujących się legitymacją opiekuna łowiska.
  2. Wprowadza się całkowity zakaz połowu ryb na martwą lub żywą rybkę.
  3. Dzierżawca zastrzega sobie prawo zmiany limitów i wymiarów ochronnych. Związane jest to z prawidłową gospodarką rybacką w zbiorniku.
  4. Dzierżawca zastrzega sobie prawo wyłączenia łowiska z wędkowania podczas organizowania różnego rodzaju imprez takich jak np. zawody wędkarskie. W takim przypadku w miarę możliwości postara się powiadomić wszystkich użytkowników o zaistniałym fakcie z tygodniowym wyprzedzeniem.
  5. Na całym zbiorniku obowiązuje zakaz rozpalania ognisk, spożywania alkoholi wysokoprocentowych, zaśmiecania linii brzegowej i zbiornika, wyrzucania niedopałków papierosów na brzeg lub do wody, wycinania drzew , łamania gałęzi, parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi w obrębie łowiska, wyrzucania węgli z grillów, głośnego zachowania.
  6. Zabrania się samodzielnej budowy stanowisk wędkarskich i pomostów wędkarskich, wycinania trzciny i drzew.
  7. Podczas połowu z łodzi obowiązuje zakaz wpływania w trzcinowiska ( z zakazu wyłączony jest okres IX-XII), cumowanie łodzi możliwe jest tylko w miejscu wyznaczonym przez dzierżawcę.
  8. Złamanie powyższych zasad oraz jakiekolwiek zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje utratę zezwolenia bez zwrotu kosztów a także możliwości odmówienie sprzedaży zezwolenia w przyszłości. Dzierżawca/opiekun łowiska jak i osoby przez niego wyznaczone mają prawo kontroli zachowania zasad i rozstrzygania w kwestiach spornych w nich nie wymienionych.
  9. W kwestiach nie poruszonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy amatorskiego połowu ryb zgodnie z regulaminem PZW.

  UWAGA!!!! Wykupując zezwolenie wyrażasz zgodę na dokonywanie przez dzierżawcę, lub osób przez niego wyznaczonych kontroli środka transportu i rzeczy osobistych w przypadku podejrzenia o zabranie ryb ponadlimitowych lub innego niewłaściwego zachowania. Dzierżawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu dzierżawcy przysługuje prawo cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania.

  * z wyłączeniem zezwolenia na połów całodobowy

 • Opis łowiska

  Charakterystyka zbiornika
  Jezioro Rybieniec to akwen położony na północnych obrzeżach wsi Rybno Wielkie. Od strony północnej zbiornik zasilany jest okresowo ciekiem wypływającym z jeziora Olekszyn. Zlewnię jeziora stanowią pola uprawne i łąki. W części południowej zbiornik połączony jest rowem z jeziorem Rybno. Otoczenie akwenu stanowią pola uprawne. Na północnym brzegu znajduje się kilka gospodarstw wiejskich. Zarówno południowa jak i północna zatoka jeziora jest dość płytka, głębokość sięga tu zaledwie 1,5 m. Praktycznie na całej powierzchni, zatoki są porośnięte trzciną i pałką wąskolistną.Kształt zbiornika jest nieregularny, wydłużony z południa na północ. Jego długość maksymalna wynosi 1250 m, zaś szerokość 200 m. Obrzeża zbiornika są dość ostro wzniesione od strony zachodniej i wschodniej.

  Rybostan

  Pod względem klasyfikacji jezioro Rybieniec należy zaliczyć do typu szczupakowo-linowego. Stwierdzono występowanie gatunków ryb: lina, szczupaka, krąpia, wzdręgi, uklei, leszcza, karpia, płoci, okonia, sandacza, węgorza, słonecznicy, karasia pospolitego i srebrzystego, amura białego oraz tołpygi. Ryby karpiowate stanowią najliczniejszą grupę ryb występujących w jeziorze. Do cenniejszych, z wędkarskiego i rybackiego punktu widzenia, należą liczne liny oraz okazałe karasie pospolite i srebrzyste, które osiągają znaczne rozmiary. Jezioro Rybieniec znane jest także z występujących w nim okazów karpia i dorodnych szczupaków. 

  Głębokość zbiornika

  Zbiornik zasadniczy, nie zarośnięty roślinnością, znajduje się w środkowej części jeziora i jest on stosunkowo płytki (maksymalna głębokość - 4,2 m, średnia głębokość - 3 m). Dno jest dość regularne, z zalegającymi osadami organicznymi o miąższości 10-30 cm. Roślinność podwodna porasta dno jeziora nierównomiernie, zajmuje średnio 60% powierzchni zbiornika. Najobficiej występuje w płytszych partiach, do ok. 2 m głębokości. 

 • Rezerwacja i Płatność

  Zasady Rezerwacji

  1. Rezerwacji można dokonywać poprzez formularz dostępny pod adresem http://www.rezerwujlowisko.pl/rezerwacje.html
  2. Rezerwacje krótsze niż 4 dniowe będą przyjmowane nie wcześniej jak 30 dni przed przyjazdem
  3. Rezerwacje anulowane na mniej niż 30 dni przed terminem przyjazdu skutkują utratą wpłaconej kaucji
  4. Rezerwacje są zbywalne tylko wśród członków klubu
  5. Stanowiska są jedno lub dwuosobowe, w przypadku stanowisk dwuosobowych wskazana jest rezerwacja w pełnym składzie

  Zasady Płatności

  1. W przypadku rezerwacji pobytu krótszego niż 4 dni (krótkoterminowego) bezzwłocznie maksymalnie w ciagu 48h należy dokonać wpłaty całości należności za pobyt na wskazane konto, oraz przesłać potwierdzenie wpłaty na adres email: rezerwacje@rezerwujlowisko.pl
  2. W przypadku pobytów dłuższych niż 4 dniowe (długoterminowych), wszystkich długich weekendów, oraz rezerwacji więcej niż 1 stanowiska,  należy dokonać wpłaty bezzwrotnej kaucji w wysokości 50% ceny pobytu, w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia dostępności na wskazane konto
  3. Opuszczenie łowiska przed zakończeniem pobytu, nie skutkuje zwrotem opłaty z tytułu niewykorzystanych dni.

  NUMER KONTA Bankowego do Wpłat:
  MDM NT Sp. z o.o.
  ul Bestwińska 143
  43-346 Bielsko Biała
  PLN BZWBK: 68 1090 1782 0000 0001 0875 6769

  EURO BZWBK: PL20 1090 1782 0000 0001 0875 6954
  SWIFT: WBKPPLPP

  w tytule proszę o podanie numeru stanowiska, terminu pobytu, oraz imienia i nazwiska osoby rezerwującej.

  W przypadku pierwszej wizyty w danym roku kalendarzowym - proszę o dokonanie dodatkowej wpłaty w wysokości 50zł za kartę CarpClub Wygonin

Dodaj komentarz
Script logo